Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2023-04-20

Odkryj piękno botanicznych wzorów na swoim telefonie!

Odkryj piękno botanicznych wzorów na swoim telefonie!

Dro­dzy pasjo­naci przy­rody, wpro­wa­dzamy do naszego asor­ty­mentu nie­zwy­kłe etui na tele­fony, które łączy piękno bota­nicz­nych wzo­rów z prak­tycz­no­ścią i ochroną.

Nasze etui pre­mium to dosko­nały wybór dla każ­dego, kto szuka etui na tele­fon z rośli­nami i pra­gnie dodać nutę roślin­nej ele­gan­cji do swo­jego codzien­nego życia.

Główne cechy etui bota­niki:

  • Wyraźne i kolo­rowe gra­fiki: Piękne, żywe bota­niczne wzory nadru­ko­wane na etui spra­wiają, że Twój tele­fon staje się praw­dzi­wym dzie­łem sztuki.
  • Szkło har­to­wane na plec­kach: Nadruk ukryty pod szkłem har­to­wa­nym zapew­nia połysk, chroni wzory oraz zwięk­sza trwa­łość etui.
  • Wyso­kiej jako­ści mate­riały: Stwo­rzone z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, etui zapew­nia ochronę i trwa­łość, na któ­rej możesz pole­gać.
  • Wycię­cia dopa­so­wane do tele­fonu: Dzięki pre­cy­zyj­nym wycię­ciom, etui nie zasła­nia czuj­ni­ków i apa­ra­tów, umoż­li­wia­jąc pełną funk­cjo­nal­ność tele­fonu.
  • Pewny chwyt: Anty­po­śli­zgowe boki etui zapew­niają pewny chwyt i wygodę użyt­ko­wa­nia.
  • Chroni przed upad­kami: Nasze etui to nie tylko este­tyka, ale także ochrona przed upad­kami i zary­so­wa­niami.

Odkryj nie­zwy­kłe połą­cze­nie sztuki, ochrony i wygody z case na tele­fon z rośli­nami marki bota­niki.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-04
Towar zgodny z opisem, koszulki posiadają dobrej jakości nadruk.
2024-07-04
Koszulka bardzo dobra gatunkowo. Nadruk świetnie wykonany, jednak największe uznanie za super kontakt z firmą i ekspresową wysyłkę - koszulka miała być na prezent i musiała dojść na czas. Mega szybko wysłali i dotarła idealnie. Polecam.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel