Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2023-08-22

Nowatorska kartka z nasionami: idealny dodatek do prezentu dla miłośników roślin

Rosnące kartki upominkowe z papieru czerpanego

Szu­kasz wyjąt­ko­wego pre­zentu dla osoby, która kocha rośliny? Oto coś wię­cej niż zwy­kła kartka z życze­niami. Nowa kartka upo­min­kowa bota­niki, wypeł­niona nasio­nami róż­nych roślin, daje obda­ro­wa­nemu coś wię­cej niż efe­me­ryczną radość.

Kartka jest wyko­nana z czer­pa­nego papieru i wewnątrz zawiera nasiona roślin — od roman­tycz­nych macie­jek po uro­cze sto­krotki i kojący rumia­nek. Nawet jeśli nie masz ogrodu, zasa­dze­nie kartki jest pro­ste i moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia na bal­ko­nie czy para­pe­cie.

Wystar­czy podzie­lić kartkę na kilka kawał­ków, umie­ścić je w doniczce z zie­mią i obfi­cie pod­lać. Następ­nie wystar­czy posta­wić doniczkę w cie­płym, dobrze oświe­tlo­nym miej­scu i cier­pli­wie cze­kać, aż z kartki wyro­śnie coś zie­lo­nego.

Doda­nie takiej kartki do pre­zentu to dosko­nały spo­sób na pod­kre­śle­nie oso­bi­stego akcentu poda­runku, ale także dzia­ła­nie na rzecz dba­ło­ści o śro­do­wi­sko. To świetna opcja dla tych, któ­rzy cenią kre­atyw­ność i są świa­domi wpływu swo­ich wybo­rów na oto­cze­nie.

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2424 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-24
Wszystko - zamówienie, dostawa, opakowanie, wykonanie produktów - na plus. Jakość koszulek jeszcze do sprawdzenia w trakcie użytkowania.
2024-06-19
Szybko, sprawnie,
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel